Úvodní strana / Slovníček pojmů / Analogový

Analogový

Pojem analogový se týká přenosu dat. Přenosové cesty mohou být různé. Každá přenosová cesta vždy přenáší určité signály lépe a jiné hůře, například s větším útlumem či zkreslením. Tyto signály jsou a vždy budou ve své podstatě analogovými signály. Lze je ale využít jak k analogovému, tak i k digitálnímu přenosu, přičemž rozdíl mezi nimi nebude v tom, jaký signál bude fakticky přenášen — rozdíl mezi analogovým a digitálním přenosem spočívá ve způsobu, jakým je stav tohoto signálu vyhodnocován.

V případě analogového přenosu je vyhodnocována konkrétní hodnota přenášeného analogového signálu, například jeho napětí. Pak úroveň napětí 3,8 V může reprezentovat číselnou hodnotu 3,8, úroveň napětí 3,9 V hodnotu 3,9 atd. — s tím, že čím přesněji dokáže příjemce změřit napětí přijatého signálu, tím přesnější informaci dokáže signál přenést. Je třeba si uvědomit, že jakékoli zkreslení, útlum či jiné ovlivnění signálu při jeho přenosu zatěžuje přenášenou informaci určitou chybou. Čím delší je přenosová cesta, či čím více je článků, přes které signál prochází, tím větší tato chybovost bude.

Analogový přenos tedy nikdy nebude ideální — vždy bude zatížen určitou chybou, přičemž snahy zmenšit ji vedou k neúměrnému zvyšování nákladů a nikdy nedosáhnou ideálního cíle, tedy zcela nezkresleného přenosu. Proto moderní doba směřuje ke stále většímu využívání digitálního přenosu.

Podobné pojmy:

Možnosti připojení: